Απριλίου 26, 2012

ΖΩΣΤΗΡΑΣ

  • Σε ανοσοϊκανά παιδιά δεν συνιστάται αντιική θεραπεία
  • Σε παιδιά με ανοσοανεπάρκεια ή σε οποιοδήποτε παιδί με οφθαλμικό ζωστήρα, συνιστάται ακυκλοβίρη. Ενδοφλέβια ή από το στόμα ανάλογα με το είδος της ανοσοανεπάρκειας ή τη βαρύτητα της βλάβης.

.

Απριλίου 23, 2012

ΧΡΟΝΙΑ ΩΤΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

Μπορεί η χρήση στεροειδών να βοηθήσει έναν ασθενή που παρά τη λήψη αντιμικροβιακών ανέπτυξε επίμονη ή χρόνια ωτίτιδα;

Ναι. Η χορήγηση πρεδνιζολόνης σε δόση 1mg/kg/24ωρο σε μία ημερήσια λήψη για 7-14 ημέρες, μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη απορρόφηση του υγρού και στην ίαση.

Το στεροειδές μπορεί να χορηγηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με μία ακόμη σειρά αμοξυκιλλίνης ή αμιξυκιλλίνης/κλαβουλανικού.

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ


Η δυσοσμία των ούρων σ΄ ένα μικρό παιδί και ειδικά όταν αυτό έχει πυρετό χωρίς εστία, είναι σημείο υπόνοιας για ουρολοίμωξη και οδηγεί σε ανάλογο έλεγχο.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο. Σε μεγάλο ποσοστό παιδιών  (~ 30%), η δυσοσμία δεν σχετίζεται με ουρολοίμωξη.

.

Απριλίου 22, 2012

Απριλίου 21, 2012

ΕΜΒΟΛΙΑ-ΕΦΗΒΕΙΑ-ΚΥΗΣΗ

Οι έφηβοι οφείλουν να κάνουν και αυτοί κάποια εμβόλια. Ωστόσο, η εφηβεία αποτελεί ιδιαίτερη ηλικία του ανθρώπου.

Το εξής ερώτημα συναδέλφου δικαιολογεί το παραπάνω:
Σε  κορίτσι 17 χρόνων χορηγείται το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου (ΜCV4). Δύο εβδομάδες αργότερα διαπιστώνεται ότι το κορίτσι αυτό είναι έγκυος. Θορυβούνται όλοι (οικογένεια και μη) και αναρωτιούνται τι πρέπει να γίνει.

Η έγκυος καλό είναι να αποφεύγει τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου ή και εμβολίου. Αν όμως χρειαστεί, μπορεί να λάβει εμβόλια  νεκρά αδρανοποιημένα. Απαγορεύονται τα ζώντα εμβόλια. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία μια και το MCV4 είναι  νεκρό εμβόλιο.

Να σημειωθεί ότι αν κατά την κύηση χορηγηθεί από λάθος ζωντανό εμβόλιο, αυτό δεν αποτελεί λόγο διακοπής της κύησης.

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι "θα πρέπει στην εφηβεία να ελέγχουμε για κύηση πριν τον εμβολιασμό";

Ναι αν πρόκειται για το εμβόλιο της ερυθράς αλλά και αυτό της ανεμευλογιάς. Αν όμως αυτά τα εμβόλια γίνουν σε λίγο μικρότερη ηλικία, τότε περιορίζεται η πιθανότητα εγκυμοσύνης και άρα και η ανάγκη ελέγχου προ του εμβολιασμού.
.

Απριλίου 20, 2012

ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

Σε μελέτη φάσης ΙΙΙ χλαμυδιακής λοίμωξης του ουρογενννητικού, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, ελέγχθηκε αν η χορήγηση δοξυκυκλίνης σε μία δόση των 200 mg ημερησίως ήταν ικανοποιητική συγκρινόμενη με χορήγηση δοξυκυκλίνης πάλι σε δόση 200 mg αλλά διηρημένη σε δύο δόσεις ημερησίως (100+100).

Διαπιστώθηκε ότι η εφάπαξ δόση ήταν το ίδιο αποτελεσματική με τη διπλή ημερήσια δόση, χωρίς μάλιστα τυχόν αυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η εφάπαξ λήψη θα διευκολύνει την προσήλωση στη θεραπεία και την τελική αποτελεσματικότητα.


Clin Inf Dis 2012


.

Απριλίου 18, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΙ

Σε διεισδυτικές  πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις παρατηρείται συχνά συνλοίμωξη από κάποιον ιό (κυρίως rhinovirus και influenza virus).  Οι συνλοιμώξεις αυτές επιβαρύνουν την αρχική λοίμωξη.   Μάλιστα οι ιογενείς αυτές λοιμώξεις όταν συνυπάρχουν με μη ισχυρά διεισδυτικά στελέχη πνευμονιοκόκκου  τα ωθούν στο να γίνουν πιο διεισδυτικά.

Άρα η ίωση προκαλεί όχι μόνο βλάβη  αφ εαυτής αλλά είναι πιθανόν να διεγείρει ειδικούς τοπικούς παράγοντες που διευκολύνουν την αιματογενή διείσδυση του πνευμονιοκόκκου.

Pediatr Infect Dis J. 2012;doi:10.1097/INF.0b013e31824f25b0

.

Απριλίου 16, 2012

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

Σε περιφέρεια της Αυστραλίας παρουσιάστηκε έξαρση της μηνιγγιτιδοκοκκικής λοίμωξης.
Φαίνεται ότι ο μηνιγγιτιδόκοκκος κυκλοφορεί διεθνώς, με αυξημένη ένταση.

ProMed 14-04-2012

Απριλίου 14, 2012

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ


ΕΡΥΘΡΑ

Αρκετά κρούσματα ερυθράς στην Ισπανία.
Φαίνεται μετά την ιλαρά, σειρά έχει  το δεύτερο νόσημα που καλύπτει το MMR.
Ας αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Απριλίου 13, 2012
Όλβιος τάφος.
Εν εαυτώ γαρ δεξάμενος ως υπνούντα τον Δημιουργόν,
ζωής θησαυρός θείος αναδέδεικται,
εις σωτηρίαν ημών των μελωδούντων.

.

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ υπεράνοση σφαιρίνη κατά της ανεμευλογιάς, που παρασκευάζεται από ανθρώπινο πλάσμα με υψηλά επίπεδα αντισωμάτων κατά του VZV.

Ενδείκνυται για προφύλαξη μετά την έκθεση σε άτομα υψηλού κινδύνου για την ανεμευλογιά και στα οποία δεν μπορεί να χορηγηθεί εμβόλιο.

Καλό είναι να χορηγείται όσο το δυνατόν συντομότερα από την επαφή, με περιθώριο έως την 10 ημέρα.

PediatricSuperSite 12-04-2012

.

Απριλίου 08, 2012

NOROVIRUS

To 60% των επιδημιών σε αμερικάνικα νοσοκομεία οφείλεται σε τέσσερα παθογόνα: : norovirus (18%), Staphylococcus aureus (17%), Acinetobactor spp (14%) and Clostridium difficile (10%).

Ο Norovirus είναι το πιο συχνό από τα παθογόνα αυτά.


Am J Infect Control. 2012. doi: 10.1016/j.ajic.2011.10.003.

Απριλίου 07, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (PCV13) - ΧΙΙΙ


Από την εισαγωγή του PCV13 και εντεύθεν, το ποσοστό των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί σε παιδιά και ενήλικες, κυρίως λόγω λόγω μειώσεως των οροτύπων 19A και 7F.

Επίσης, ενώ έχει παρατηρηθεί μείωση σε όλη την πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σχέση με την περίοδο 2006-2008, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς 2011 παρατηρήθηκε μικρή αύξηση.

Cox C. #30196. Presented at: 1st National Immunization Conference; March 26-28, 2012.

Απριλίου 06, 2012

C. difficile


Ένα νέο τεστ ανίχνευσης του C. difficile ανακοινώθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για δοκιμασία αξιόπιστη και ταχύτερη της υπάρχουσας, με ευαισθησία 100% και ειδικότητα 98.4%. Η θετική προγνωστική του αξία είναι 88% και η αρνητική του προγνωστική αξία 100%.  

Salmon A. #LB2811. Presented at: 22nd European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases; March 31-April 3, 2012; London

Απριλίου 05, 2012

C. trachomatis


H λοίμωξη από Chlamydia trachomatis είναι συνήθης (και συχνά ασυμπτωματική) σε νεαρές γυναίκες οι οποίες αρχίζουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα από την ηλικία των 16 χρόνων. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη μελέτη που ανακοινώθηκε στο  22nd ECCMID; March 31-April 3, 2012; London.

Η συχνότητα του C. trachomatis ήταν 8.7% σ΄  αυτές τις γυναίκες και αύξανε με την ηλικία, την ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής, και το επίπεδο εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό δείχνει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για τη συμπεριφορά και το προφίλ των ατόμων και ειδικά των σπουδαστών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει το άτομο αν έχει λοίμωξη από C. trachomatis διότι έτσι λαμβάνει καλύτερα προφυλακτικά μέτρα.

Ίσως θα πρέπει η πολιτεία να λάβει κατάλληλα μέτρα ανίχνευσης του παθογόνου αυτού το οποίο είναι δυνητικά επικίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Μέτρα επίσης θα πρέπει να ληφθούν για καλύτερη εκπαίδευση των σπουδαστών και για τη μείωση των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων.

Απριλίου 03, 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Παρά τα πρωτόκολλα, τα μαθήματα, την εκπαίδευση κλπ κλπ, η κατάσταση στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία δεν είναι η καλύτερη όσον αφορά την αναχαίτιση του MRSA.
Υπάρχει χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.
Χρειάζεται εντατικοποίηση και της εκπαίδευσης και της πράξης των γιατρών.

                                               Borg M. #O267. Presented at: 22nd European Congress of Clinical
                                               Microbiology and Infectious Diseases; March 31-April 3, 2012; London.


 Πάντα έλεγα πως από και με τα βιβλία μόνο δεν γίνεσαι γιατρός. Χρειάζεται να τριφτείς στην πράξη.
Καλά τα guidelines αλλά αν τα έχεις μόνο για βιογραφικό ή μόνο για παρουσιάσεις, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι πως να τα εφαρμόσεις, γιατί απλώς ποτέ σου δεν είδες άρρωστο - τότε δεν γίνεται τίποτε.

Απριλίου 02, 2012

ΙΛΑΡΑ - IX

Η ιλαρά συνεχίζει να περιφέρεται ανά τον κόσμο. Χώρες με πρόσφατα υψηλό ποσοστό κρουσμάτων:  Russia (Yaroslavl Oblast), UK (England), Uganda (Kiruhra), Yemen, USA (Masssachusetts).
Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές τα κρούσματα έχουν τα υψηλότερα ποσοστά από την εποχή έναρξης του εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός (MMR) γίνεται στην ηλικία των 15 μηνών. Η δεύτερη δόση γίνεται στην ηλικία των 4-6 χρ σύμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιασμών.

Ίσως χρειαστεί μελλοντικά μια τρίτη δόση στην εφηβεία.

Αν χρησιμοποιηθεί το MMR-V τότε η δεύτερη δόση καλό είναι να γίνει 3-6 μήνες αργότερα.  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ/ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Εγκρίθηκε προ ημερών από το FDA ένα νέο τεστ για έλεγχο ιών στο υπό μετάγγιση αίμα. Πρόκειται για το   Avioq HTLV-I/II Microelisa System  που ελέγχει κυρίως αντισώματα για human T-lymphotropic virus type I (HTLV-I) και human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II).

Medscape 28/03/2012 

Απριλίου 01, 2012