Μαΐου 29, 2008

HPV ΕΜΒΟΛΙΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αντιγονικότητα του HPV εμβολίου, καθορίζει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου;

Οι μελέτες του HPV εμβολίου έχουν δείξει ότι και τα δύο εμβόλια που κυκλοφορούν προκαλούν ανοσολογική απάντηση λίγες εβδομάδες μετά τον πλήρη εμβολιασμό και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά (για τους στόχους και τα στάδια που έχουν θέσει) για μια πενταετία. Αυτό είναι ανεξάρτητο από τον τίτλο αντισωμάτων που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή.

Αν και κάθε εμβόλιο έχει διαφορετικό προφίλ αντισωματικής απάντησης στη διάρκεια των 5 ετών που αφορούν οι μελέτες, η σημασία της διαφοράς αυτής είναι άγνωστη.


Br J Cancer 2006, 95:1459
Lancet 2006, 367:1247
ASCO, 2007
AACR 2007
Vaccine 2007, 25:4931
Vaccine 2008, 26 S A7

Δεν υπάρχουν σχόλια: