Ιουλίου 31, 2008

ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ

Σε ενδιαφέρουσα μελέτη στο Pediatrics 2008, 122:34-39, αναφέρεται ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα μαστοειδίτιδας από πνευμονιόκοκκο που είναι ανθεκτικός στα αντιβιοτικά. Κύριος ορότυπος υπεύθυνος για τη μαστοειδίτιδα αυτή, που συνήθως εκδηλώνεται πιο επιθετικά, είναι ο 19Α. Λόγω της μεγαλύτερης βαρύτητας της λοίμωξης, είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της και απαιτείται πιο συχνά χειρουργική παρέμβαση. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι στο υλικό τους παρατήρησαν τα εξής: στην περίοδο 1995-1999 υπήρχαν 12 μαστοειδίτιδες, όλες από οροτύπους άλλους εκτός του 19Α. Στην περίοδο 2000-2006 υπήρξαν 15 περιπτώσεις μαστοειδίτιδας από τις οποίες οι 5 οφείλοντο στον 19Α. Τέλος, μετά το 2006 υπήρξαν 14 περιπτώσεις πνευμονιοκοκκικής μαστοειδίτιδας όλες από τον ορότυπο 19Α.
Είναι εμφανής η αυξημένη συχνότητα του συγκεκριμένου οροτύπου. Βέβαια η συχνότητα αυτή αφορά τις ΗΠΑ, ενώ παρ’ ημίν είναι δύσκολο προς το παρόν να δοθούν ανάλογα στοιχεία. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι παιδίατροι και παρ΄ ημίν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: