Ιανουαρίου 29, 2009

WHEEZING

H χρήση από του στόματος prednisolone δεν υπερτερεί του placebo όσον αφορά τη διάρκεια νοσηλείας ή τη βελτίωση της έκβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (10 μην έως 6 χρ) με μέτριο wheezing λόγω ιογενούς λοίμωξης του άνω αναπνευστικού συστήματος.

N Engl J Med. 2009;360:329

Δεν υπάρχουν σχόλια: