Νοεμβρίου 16, 2009

ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Μετά την αμυγδαλεκτομή, η φυσιολογική χλωρίδα παράγει μεσολαβητές της φλεγμονής που προκαλούν άλγος. Αυτή η γνώση είναι παλιά και για το λόγο αυτό γινόταν χρήση αντιμικροβιακών μετεγχειρητικά. Πρόσφατα, σε μία μικρή μεν αλλά προοπτική και με ομάδα placebo μελέτη βρέθηκε ότι διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών για 3 ημέρες είναι εξίσου αποτελεσματική με την χρησιμοποιούμενη σήμερα επταήμερη διάρκεια.

Σημαντική η μείωση της διάρκειας αντιβίωσης και ακόμη πιο σημαντική αν επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες.


Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;135:984-987

Δεν υπάρχουν σχόλια: