Ιουνίου 08, 2010

HPV ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο ACOG 58th Annual Clinical Meeting τονίσθηκε εκ νέου η ισχυρή αποτελεσματικότητα των HPV εμβολίων και διαπιστώθηκε η μακρά παραμονή αντισωμάτων μετά τη χορήγηση διδύναμου εμβολίου, το οποίο μείωσε σημαντικά το ποσοστό προκαρκινωματωδών αλλοιώσεων ακόμη και σε ενεργά σεξουαλικώς άτομα, καθώς και το ποσοστό κολποσκοπήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: