Ιανουαρίου 11, 2011

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ

1. Χαρακτηριστικό η μεμονωμένη θρομβοπενία σε παιδί με πορφύρα ή/και εκχυμώσεις.
2. Υφίεται συνήθως εντός 6 μηνών από την εμφάνιση της.
3. Μετάγγιση αιμοπεταλίων δεν απαιτείται μια και τα αιμοπετάλια θα καταστραφούν ταχέως από αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα και άρα δεν μπορούν να εμποδίσουν αιμορραγίες. Η μετάγγιση αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε πολύ βαριές καταστάσεις, όπως ενδοκράνιες αιμορραγίες.
4. Θεραπεία με στεροειδή, IVG, anti-RhoD μόνο σε ασθενείς με σημαντική αιμορραγία.
5. Σπληνεκτομή σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: