Απριλίου 27, 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Για να ενταχθεί ένα εμβόλιο στο πρόγραμμα εμβολιασμών πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα επιδημιολογικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη χώρα καθώς και οικονομικοτεχνική μελέτη κόστους όφελους για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Ερωτήσεις για μας:

1. Πώς εντάχθηκε το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α στο πρόγραμμα; Υπήρχαν ανάλογα δεδομένα;

2. Πως εντάχθηκε το τετραδύναμο συζευγμένο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου εμβόλιο (και μάλιστα πριν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά;); Υπήρχαν ανάλογα δεδομένα;

3. Γιατί δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα το εμβόλιο κατά του ιού ρότα; Υπάρχουν ανάλογα δεδομένα;

Πάγια άποψη μας είναι ότι κάθε εμβόλιο που κυκλοφορεί πρέπει να χορηγείται στα παιδιά ή όπου αλλού απευθύνεται.

Πάγια απορία μας ήταν και παραμένει ο διαφορετικός χρόνος εισαγωγής ενός εμβολίου (από την κυκλοφορία του) στο πρόγραμμα και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για αυτή την εισαγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: