Ιουνίου 28, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ


Η πνευμονική μυκοπλασματική λοίμωξη παρά το ότι τυπικά δίνει ακτινολογική εικόνα με διάσπαρτα ευρήματα, μπορεί να προκαλεί ετερόπλευρη λοβώδη πύκνωση (<10%) ή μικρές αμφοτερόπλευρες πλευριτικές συλλογές (περίπου 20% των περιπτώσεων).Δεν υπάρχουν σχόλια: