Αυγούστου 01, 2012

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στα παιδιά η εργαστηριακή τεκμηρίωση της φυματίωσης δεν είναι ευχερής λόγω δυσχέρειας λήψης κατάλληλου υλικού. Ωστόσο, βρέθηκε ότι η λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος και ο έλεγχος του με ταχείες μοριακές μεθόδους (Xpert) βοηθά στη διάγνωση των 2/3 των περιπτώσεων. Το πρόβλημα βέβαια είναι πόσο εύκολα μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας τέτοιες μέθοδοι. Clin Infect Dis. (2012) doi: 10.1093/cid/cis598

Δεν υπάρχουν σχόλια: