Μαΐου 20, 2014

MMR ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΟΙ

Ο κίνδυνος σπασμών μετά εμβολιασμό με MMR αυξάνει αν αυτό γίνει μετά τον 15ο μήνα της ζωής. Από 2.65 μεταξύ του 12ου και 15ου μήνα σε 6.5 μετά τον 16ο μήνα. Το ίδιο ισχύει και για το MMRV (από 4.95  σε 9.8).

Pediatrics. Published online May 19, 2014.


Σχόλια:

1. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι στην ηλικία 16-18 μηνών οι πυρετικοί σπασμοί έχουν μεγάλη συχνότητα ανεξάρτητα από την εμβολιαστική κατάσταση των παιδιών.
2. Οι ίδιοι οι συγγραφείς τονίζουν ότι ο κίνδυνος αυτός εκφράζεται στην καθημερινή κλινική πράξη ως ένας πολύ μικρός αριθμός επιπλέον επεισοδίων πυρετικών σπασμών.
3. Στο ίδιο περιοδικό δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2013 άλλη μελέτη που έλεγε ότι παιδιά που έλαβαν το MMR (1η δόση) σε ηλικία 12 μηνών είχαν πολύ αυξημένο κίνδυνο νόσησης σε επιδημία ιλαράς στον Καναδά από ότι παιδιά που έλαβαν το εμβόλιο 15 μην και πλέον, ακόμη και αν ήσαν με 2 δόσεις εμβολιασμένα.
4. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές όψεις σε κάθε ιατρική πράξη και ο γιατρός θα πρέπει να επιλέγει με προσοχή αυτό που θα ακολουθεί. Θα πρέπει επίσης να μελετά κριτικά κάθε συμπέρασμα εργασιών.
5. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι ο κίνδυνος πυρετικών σπασμών δεν είναι τόσο σοβαρός. Πιο σημαντική είναι η προστασία του παιδιού απέναντι στη λοίμωξη. Άρα καλύτερη φαντάζει η ηλικία των 15 μηνών για πρώτη δόση MMR.

Δεν υπάρχουν σχόλια: