Σεπτεμβρίου 26, 2015

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Στο Seattle Children’s Bellevue Clinic and Surgery Center των ΗΠΑ διεπίστωσαν κάποια στιγμή ότι τα συστήματα και τα πρωτόκολλα καθαρισμού και αποστείρωσης για διάφορα όργανα και εργαλεία του τμήματος δεν λειτουργούσαν σωστά. Ως συνέπεια πιστεύεται ότι περί τα 12.000 παιδιά βρίσκονται σε θεωρητικό κίνδυνο για λοιμώξεις. Το νοσοκομείο προσφέρει δωρεάν έλεγχο για λοιμώξεις μεταξύ των οποίων και για HIV, HBV, HCV.

Ενίοτε συμβαίνουν τέτοια και στα καλύτερα νοσοκομεία ακόμη. Η ουσία είναι η το δυνατόν έγκαιρη διαπίστωση τέτοιων συμβάντων.

Healio 22-09-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: