Μαρτίου 29, 2016

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Στην περιοχή της Τοσκάνης της Ιταλίας παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα μηνιγγίτιδας C, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 20-30 χρ. (9-82 χρ. το εύρος ηλικίας των νοσησάντων). 

Από τον Ιανουάριο 2015 έως και Φεβρουάριο 2016, 43 περιπτώσεις. Οι 10 θανατηφόρες (23%). Η συχνότητα αυτή είναι 0.89/100.000 πληθυσμού σε σχέση με το 0.08/100.000 των προηγούμενων χρόνων (3 περιστατικά το 2013 και 2 το 2014). Τέσσερα άτομα ήταν εμβολιασμένα από παλαιότερα και η αδυναμία προστασίας από το εμβόλιο αποδίδεται στη βραχεία διάρκεια προστασίας που παρέχει η μία και μόνο δόση.

Αυτό είναι και το μειονέκτημα των συζευγμένων εμβολίων. Ουσιαστικά χρήζουν επαναληπτικών δόσεων.


ProMed/EDR 25-03-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: