Φεβρουαρίου 04, 2017

ΑΡΘΡΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


Πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ένα άρθρο και δη γνώμης (opinion article) όταν ο συγγραφέας  δηλώνει οικονομικές σχέσεις με πλείστες όσες φαρμακευτικές εταιρείες (στην αλλοδαπή είναι υποχρεωτική η δήλωση οικονομικής εξάρτησης με εταιρείες) ;

Ως director, officer, partner, employee, advisor, consultant, or trustee για τις εταιρείες:
Pfizer Inc
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
Tetraphase Pharmaceuticals
InfectoPharm

Ως speaker or member of a speakers bureau για τις εταιρείες:
AstraZeneca Pharmaceuticals LP
Merck & Co
Pfizer Inc.
Cipla
Sanofi

Ως λήπτης δωρεών από τις εταιρείες
Angelini
Rokitan
Astellas Pharma, Inc
Shionogi

Και πόσο αξιόπιστες και  ανεπηρέαστες μπορεί να είναι τυχόν μελέτες που εκπονεί ο συγγραφέας αυτός με την ομάδα του;


Δεν υπάρχουν σχόλια: