Νοεμβρίου 05, 2018

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το σύστημα υγείας δεν είναι πάντα άνευ κινδύνων. Δεν είναι μόνον για θεραπεία. Ενίοτε κινδυνεύεις να αρρωστήσεις εντός του συστήματος λόγω του συστήματος.

Οι κυριότερες λοιμώξεις από τις οποίες δυνητικά κινδυνεύουν οι νοσηλευόμενοι σε οποιονδήποτε  τομέα του συστήματος είναι: 

- πνευμονία (26% όλων των λοιμώξεων)
- γαστρεντερικές λοιμώξεις (21%)
- λοιμώξεις στη θέση που έγινε χειρουργική παρέμβαση (16%)
- βακτηριαιμία, σηψαιμία άσχετη με λοίμωξη σε άλλο σημείο (12%)
- ουρολοιμώξεις (9%)


N Engl J Med 2018; 379:1732-1744
Δεν υπάρχουν σχόλια: