Αυγούστου 28, 2019

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Μελέτη πρόσφατη  έδειξε ότι σε νοσοκομείο καινούριο με μονόκλινα και μόνον δωμάτια,  ο αποικισμός από μικρόβια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά (πχ εντερόκοκκος, σταφυλόκοκκος) ήταν πολύ μικρότερος από ότι σε νοσοκομεία παλαιού τύπου με μεγάλους θαλάμους. 

JAMA Intern Med. Published online, August, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2798


Μάλλον αυτονόητο συμπέρασμα όταν συγκρίνεις ένα παλιό νοσοκομείο με ένα καινουριοχτισμένο, καθαρό και με μονόκλινα δωμάτια νοσοκομείο όπου δεν υπάρχει άμεση επαφή των ασθενών μεταξύ τους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: