Σεπτεμβρίου 25, 2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Τα καθαρά χέρια είναι το Α και το Ω της πρόληψης των λοιμώξεων και ειδικά των νοσοκομειακών. Ωστόσο, η συμμόρφωση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού υγείας είναι μικρή στα περισσότερα νοσοκομεία. Και εκεί, όμως, που επιτυγχάνονται υψηλότερα ποσοστά καθαριότητας των χεριών, ενίοτε δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε έρευνα στη Μ. Βρεττανία (BMC Infectious Dis 2008;8:114) βρέθηκε ότι με ποσοστό συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών γύρω στο 40%, οι λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο δεν εμφάνιζαν μείωση. Ίσως το αντίθετο. Και αναρωτιέται κανείς τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο μικρόβιο.
Ανεξαρτήτως όμως αυτού είναι γενική παραδοχή ότι η αυστηρή υγιεινή των χεριών πρέπει να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: