Μαΐου 21, 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ

•Κύρια αίτια της εξωτερικής ωτίτιδας είναι η Pseudomonas aeruginosa και ο Staphylococcus

•Η λοίμωξη ευνοείται από κολύμβηση σε πισίνες και γενικώς από επαφή με νερό

•Δεν χρειάζεται χορήγηση συστηματικής αντιβίωσης

•Συνιστάται να διατηρούνται τα αυτιά στεγνά όσο το δυνατόν

•Ειδικά μετά τη κολύμβηση ή μπάνιο γενικότερα να στεγνώνονται ατα αυτιά αμέσως

•Η χρήση αντικειμένων στον έξω ακουστικό πόρο για καθαρισμό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό που αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: