Μαΐου 04, 2011

RSV KAI RHINOVIRUS

Παιδιά με βρογχιολίτιδα, όπου κύριο αίτιο είναι ο RSV, συχνά έχουν συνλοίμωξη με ρινοϊό. Αυτό επιβαρύνει την κατάσταση και επιμηκύνει τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών.

Ο ρινοϊός είναι πολύ πιο συχνό παθογόνο από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα, και φαίνεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις λοιμώξεις του αναπνευστικού μελλοντικά.


PediatricSuperSite 3/5/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: