Ιουλίου 07, 2013

ΔΙΑΒΗΤΗΣ - ΚΥΗΣΗ - MRSA

Ο διαβήτης, ως γνωστόν, είναι παράγοντας υψηλού κινδύνου για λοιμώξεις, όπως ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις χειρουργικών τραυμάτων, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, λοιμώξεις από MRSA. Οι διαβητικοί μπορεί επίσης να είναι ασυμπτωματικοί φορείς του S aureus. Τέλος, ο διαβήτης φαίνεται να είναι παράγοντας κινδύνου για καισαρική τομή που στη συνέχεια είναι και αυτή παράγοντας κινδύνου για μετά τον τοκετό λοιμώξεις της μητέρας. Τέτοιες λοιμώξεις 
αναφέρονται συχνά και επίσης είναι αρκετές αυτές που αποδίδονται στον MRSA (μαστίτιδα,κυτταρίτιδα, απόστημα μαστού, θρομβοφλεβίτιδα, πνευμονία, κλπ). 

Σε πολύ πρόσφατη σχετική μελέτη, οι συγγραφείς συμπέραναν ότι η ύπαρξη προ της κυήσεως διαβήτη (όχι όμως ο διαβήτης κύησης) φαίνεται να είναι παράγοντας προδιαθετικός για απόκτηση MRSA λίγο μετά την κύηση και για εκδήλωση διεισδυτικών λοιμώξεων από το παθογόνο αυτό.

Παρά τους κάποιους περιορισμούς της μελέτης, η παρατήρηση είναι σημαντική ειδικά αν επιβεβαιωθεί περαιτέρω.

Απαιτείται λοιπόν καλός έλεγχος και καλή ρύθμιση του διαβήτη πριν μια γυναίκα μείνει έγκυος.


American Journal of Infection Control
Volume 41, Issue 7 , Pages 576-580, July 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: