Σεπτεμβρίου 12, 2013

ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παιδί με εμπύρετο ηλικίας 0-36 μηνών: σημεία δηλωτικά τοξικότητας (A, B, C, D)

A=  (arousal) διέγερση, εγρήγορση, δραστηριότητα (μειωμένα σε τοξικό παιδί)

Β=  (breathing) αναπνευστική δυσχέρεια (ταχύπνοια ή εργώδης αναπνοή)

C=  (color) χρώμα (ωχρό) ή /και μικροκυκλοφορία (ψυχρά άκρα) ή/και κλάμα (εξασθενημένο, υψίσυχνο)

D= (decreased fluid..) μειωμένη πρόσληψη υγρών (κάτω από το μισό) και μειωμένη ούρηση ((λιγότερες από 4 φορές την ημέρα)


Η παρουσία περισσότερων του ενός σημείων αυξάνει τον κίνδυνο.


Εvidence-based Pediatr Inf Dis 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: