Σεπτεμβρίου 07, 2013

PCV13 - XXIII - ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA στις 3-9-13, εκτιμήθηκαν 4 εμβολιαστικά σχήματα με το  PCV13 σε υγιή κατά τα άλλα βρέφη:

2, 4,  6 μην
3,  5 μην
2, 3,  4 μην
2,  4 μην

Στη συνέχεια όλα τα βρέφη έλαβαν μια δόση αναζωπύρωσης σε ηλικία 11.5 μην. Αιμοληψίες για μέτρηση αντισωμάτων έγιναν 3 φορές κατά τη διάρκεια του έτους και 1 μήνα μετά τη δόση 
αναζωπύρωσης. Τι βρέθηκε;

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο αντισωμάτων μετά την αναμνηστική δόση, ανεξάρτητα από το ποιο δοσολογικό σχήμα ακολουθήθηκε. Υπήρχαν μόνο μικροδιαφορές μεταξύ ορισμένων οροτύπων. Όλοι οι λήπτες έφθασαν στο απαιτούμενο προστατευτικό επίπεδο αντισωμάτων. 

Αδυναμία της μελέτης ήταν η μη                                                                                     δυνατότητα αποκλεισμού της παρεμβολής από συγχορήγηση άλλων εμβολίων. 


JAMA. Published online September 3, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: