Οκτωβρίου 28, 2013

DTaP και Τdap

Σε παιδιά 11-18 χρόνων που κατά λάθος μπορεί να έλαβαν μία δόση DTaP (παιδιατρική μορφή), αυτή θεωρείται ως δόση Τdap και δεν γίνεται άλλη δόση.
ACIP 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: