Οκτωβρίου 30, 2013

HPV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη έδειξε ότι οι αφρο-αμερικανίδες (μαύρες) προσβάλλονται από τον ΗPV αλλά από διαφορετικούς τύπους από ότι οι λευκές. 


Αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμός τους με τα τρέχοντα δυο σκευάσματα δεν αποδίδει την προστασία που προσφέρει στις λευκές γυναίκες.


12th annual International Conference on Frontiers in C\ancer Prevention Research: 
Abstract B11, presented October 28.Δεν υπάρχουν σχόλια: