Νοεμβρίου 02, 2013

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Tαυτόχρονη  χορήγηση MenACWY-CRM  enveoκαι  Tdap  οδηγεί σε πολύ χαμηλότερους τίτλους αντισωμάτων του αντικοκκυτικού στελέχους (EIA Units (EU)/mL)
antipertussis toxin    51 vs 63
antifilamentous hemagglutinin   342 vs 511 
antipertactin       819 vs 1,197

ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

MMWR, February 2013

Γιατί δεν λαμβάνεται ποτέ υπόψη η τελευταία φράση ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: