Νοεμβρίου 05, 2013

HPV SCREENING

Ο έλεγχος για τον ιό HPV παρέχει μεγαλύτερη προστασία (κατά 60-70% περισσότερο) από ότι ο κυτταρολογικός έλεγχος, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη σε χιλιάδες γυναίκες.

Το πρόβλημα είναι το διαφορετικό κόστος των 2 εξετάσεων, κάτι που σημαίνει ότι τα οφέλη προστασίας θα τα καρπωθούν προς το παρόν οι πλούσιες χώρες.

Ο έλεγχος για HPV έχει καλύτερη εφαρμογή σε γυναίκες άνω των 30 ετών και συνιστάται να γίνεται ανά 5ετία.

Lancet 03-11-2013

Πέρα από όλα βέβαια καλό είναι να μην ξεχνάμε την ύπαρξη του εμβολίου, και τη χορήγηση του από όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: