Νοεμβρίου 18, 2013

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Η σωστή χρήση αντιβιοτικών για τη θεραπεία λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στηρίζεται σε 3 βασικές αρχές:
  • ακριβής διάγνωση
  • εκτίμηση κινδύνων και όφελους
  • αναγνώριση καταστάσεων όπου τα αντιβιοτικά δεν έχουν ένδειξη και αποτέλεσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: