Νοεμβρίου 28, 2013

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Νέα  μελέτη δείχνει (και επιβεβαιώνει το ήδη γνωστό) ότι η χορήγηση αναστολέων της νευραμινιδάσης βελτιώνει το ποσοστό επιβίωσης παιδιών με σοβαρή μορφή γρίπης, όταν τα φάρμακα δοθούν εντός 48 ωρών από την έναρξη της νόσου.
Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής είναι τα γνωστά oseltamivir phosphate, zanamivir (εισπνεόμενο) και δύο υπό έρευνα που χορηγούνται ενδοφλέβια: peramivir και zanamivir.    

Pediatrics, 25-11-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: