Νοεμβρίου 29, 2013

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Τα στηθοσκόπια εναλλάσονται μεταξύ των ασθενών και πιθανόν αποτελούν πηγή μεταφοράς μικροβίων. Η απολύμανση τους δεν είναι κάτι που το συνηθίζουν οι γιατροί ή οι νοσηλεύτριες.


Σε έρευνα σε μεγάλο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι τοποθετώντας σε καίρια σημεία αντισηπτικά για απολύμανση των στηθοσκοπίων καθώς και επιγραφές υπενθύμισης, βελτιώθηκε κατά πολύ η συμμόρφωση του υγιεονομικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα από το 34% στο 59%.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι χρειάζονται άλλες μελέτες για να δείξουν αν αυτή η αύξηση της συμμόρφωσης μπορεί να έχει επίπτωση στη συχνότητα των λοιμώξεων των ασθενών.  


Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(11):1189-1193Δεν υπάρχουν σχόλια: