Νοεμβρίου 16, 2013

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΗAV - ΕΜΒΟΛΙΟ Ή ΣΦΑΙΡΙΝΗ;

Η χορήγηση εμβολίου ηπατίτιδας Α μετά την έκθεση στη νόσο μπορεί να προστατεύσει το άτομο. Ωστόσο, σε πρόσφατη ενδιαφέρουσα μελέτη βρέθηκε ότι αυτό έχει καλύτερα αποτελέσματα σε άτομα κάτω των 40 ετών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η χορήγηση εμβολίου δεν προστατεύει ικανοποιητικά, γιαυτό και προτιμάται η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης. 

Να σημειωθεί ότι στην ομάδα που έλαβε το εμβόλιο για προφύλαξη, η συχνότητα νόσησης από ηπατίτιδα Α ήταν 3% για ηλικίες κάτω των 15 χρ, 6% για ηλικίες 16-40 χρ και 30% για ηλικίες άνω των 40 χρ.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η χρήση ανοσοσφαιρίνης για προφύλαξη σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα φαίνεται πιο κατάλληλη προσέγγιση.


PLoS ONE 8(10): e78914. doi:10.1371/journal.pone.0078914 / October 17, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: