Νοεμβρίου 26, 2013

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ (Princeton, N Jersey) εκδηλώθηκαν 8 κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικήςμηνιγγίτιδας, 7 από την οροομάδα  Β. Τα κρούσματα αυτά είναι από τον Μάρτιο έως σήμερα. Το τελευταίο κρούσμα δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη αν ανήκει στην ίδια οροομάδα. Δεν έχει τεκμηριωθεί επίσης η αιτία ενός άλλου κρούσματος μηνιγγίτιδας που εκδηλώθηκε προ ημερών σε πανεπιστημιακό ίδρυμα περίπου 70 χλμ μακριά από το πανεπιστήμιο Princeton.

Με δεδομένο ότι στις ΗΠΑ δεν είναι συχνή η μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα και δη από οροομάδα Β, οι Αμερικανοί θορυβήθηκαν και το FDA ενέκρινε την εισαγωγή τού εμβολίου κατά της οροομάδας Β για περιορισμένη χρήση στο πανεπιστήμιο Princeton, υπό τη μορφή "ερευνητική εφαρμογή νέου φαρμάκου". 

Το εμβόλιο έχει λάβει έγκριση στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, όχι όμως ακόμη στις ΗΠΑ.

ProMed 26-11-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: