Νοεμβρίου 14, 2013

ΑΛΛΑΝΤΙΑΣΗ

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν στη Νορβηγία 6 περιπτώσεις αλλαντίασης σε χρήστες ναρκωτικών. Η νόσος αποδόθηκε σε μολυσμένη με το παθογόνο ηρωίνη την οποία λάμβαναν με ενέσεις οι χρήστες.

Ασυνήθης πηγή ενός όχι και τόσο συχνού παθογόνου, του C. botulinum.ProMed 8-11-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: