Ιουνίου 04, 2014

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η αποστείρωση των υψηλού κινδύνου χώρων του νοσοκομείου, πχ θάλαμοι ασθενών, με σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο νοσοκομειακών λοιμώξεων και ειδικά από πολυανθεκτικά μικρόβια.

Am J Infect Control. 2014;42:586


Δεν υπάρχουν σχόλια: