Ιουνίου 09, 2014

ΕΜΒΟΛΙΟ ΡΟΤΑΪΟΥ - ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Η εισαγωγή του εμβολίου κατά του ιού Ρότα στη Μ. Βρεττανία, από τον Ιούλιο 2013, φαίνεται ότι επέφερε μείωση κατά 70% περίπου των λοιμώξεων από τον ιό σε σχέση με παλαιότερες περιόδους.PHE MONTHLY NOROVIRUS REPORT / 8-5-2014 / WEEKS 14-17


Δεν υπάρχουν σχόλια: