Ιανουαρίου 23, 2015

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Μπορεί μια μητέρα που έχει ανεμευλογιά να θηλάσει;

Σε κίνδυνο είναι τα νεογνά της γνωστής χρονικής περιόδου: εμφάνιση ανεμευλογιάς στη μητέρα 7 ημ προ έως 7 ημ. μετά τον τοκετό. Τα παιδιά της ομάδας αυτής όμως έχουν λάβει ειδική ανοσοσφαιρίνη με ή χωρίς ακυκλοβίρη.

Συνεπώς αν η μάνα δεν έχει έντονο εξάνθημα γύρω από τη θηλή, αν νοιώθει καλά και αν επιθυμεί να θηλάσει μπορεί να το κάνει.  
 
 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, January 2015
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: