Ιουλίου 05, 2015

ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ


Ανάλυση πλέον των 15.000 εμπυρέτων επεισοδίων έδειξε ότι ο πυρετός (ύψος-διάρκεια) δεν είναι ακριβής δείκτης για την πρόβλεψη σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων. Απαιτείται συνολικότερη εκτίμηση του ασθενούς. 


Pediatric Infectious Disease Journal 2015
doi: 10.1097/INF.0000000000000771

Δεν υπάρχουν σχόλια: