Ιουλίου 08, 2015

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Όλοι οι παιδίατροι πιστεύω ότι γνωρίζουν πως το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ελλείψεις σε κάποια εμβόλια. Ίσως όμως δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τις ελλείψεις αυτές καθώς και το χρονικό διάστημα της έλλειψης. Το πρόβλημα υπάρχει και στα κοινωνικά ιατρεία. Προσωπικά συμμετέχω σε ιατρεία της δυτικής περιοχής της πόλης μας όπου εμβολιάζουμε δεκάδες παιδιών και η γνώση της επάρκειας ή μη των εμβολίων βοηθά στον καλύτερο προγραμματισμό.
Η  Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής (Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.) ενεργώντας για μια ακόμη φορά πολύ σωστά, απευθύνθηκε στις φαρμακευτικές εταιρείες και με βάση τις απαντήσεις που πήρε ενημέρωσε τα μέλη της σχετικά. Εξάλλου η ενημέρωση (ορθή και επίσημη) είναι ένα από τα καθήκοντα του ΔΣ.

Παραθέτουμε το κείμενο της ΕΕΛΠΑΙΔΑΤΤ  καθώς και τις απαντήσεις 2 εταιρειών.

--------------------------------------------------
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
Μη κερδοσκοπικό σωματείο
Έδρα: Αλκμάνος 15, Αθήνα  11528
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βάρναλη 7,  151 21 Πεύκη
Τηλ: 6944-307208 FAX: 210-8053797
Email: enosi.elpaidatt@gmail.com
Email Επιστημονικής Επιτροπής:  epep@eelpaidatt.gr
www.paidiatroi-attikis.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ σε όλα τα μέλη μας​

​Αγαπητά μέλη της Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.

Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε πως διαμορφώνονται συνολικά οι μέχρι τώρα απαντήσεις που πήραμε από τις δύο εταιρείες που μας απάντησαν.

​Ο ΕΟΦ όπως πάντοτε απών από την άμεση και κάθετη ενημέρωση. Ελπίζουμε ότι σε επικείμενη συνάντηση με την κ. Πρόεδρο να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην επικοινωνία και την ενημέρωση του παιδιατρικού κόσμου, που αφορά τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους, από τον ΕΟΦ.
Θα παρακαλούσαμε επίσης τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών Εταιριών, που είχαν την καλοσύνη να μας ενημερώσουν, να μας βάλουν στους αποδέκτες των ενημερώσεών τους, έτσι ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά η διάχυση της πληροφορίας που μας αφορά άμεσα.


​    ΕΜΒΟΛΙΑ                   ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ                                          

Infanrix Tetra      
μέχρι το τέλος του έτους
Tetravac
αναμένονται ελλείψεις
Infanrix IPV-Hib   
μέχρι το τέλος του έτους
Pentavac
περιορισμένη διαθεσιμότητα

Havrix 
σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα επανέλθει από τις αρχές Σεπτεμβρίου (σημ: η μορφή του εμβολίου θα είναι φιαλίδιο 1 δόσης και όχι προ-γεμισμένη σύριγγα, διότι η ποσότητα θα προέλθει από έκτακτη εισαγωγή)
Priorix Tetra          
σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα επανέλθει από τα μέσα Σεπτεμβρίου
Repevax
μέχρι το τέλος του έτους και θα συνεχιστεί για τμήμα ή για  όλο το 2016 ----------------

-------------------------------------------------


  Προς ΔΣ της Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ, αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το 2ο εξάμηνο του 2015 αναμένονται ελλείψεις των εμβολίων Tetravac & Repevax, καθώς και περιορισμένη διαθεσιμότητα του Pentavac. Η έλλειψη του Repevax θα συνεχιστεί για τμήμα ή για  όλο το 2016.
Οι ελλείψεις και των 3 παραπάνω εμβολίων οφείλονται αφενός στην αυξημένη ζήτηση των εμβολίων κοκκύτη παγκοσμίως και αφετέρου, στους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους των παρτίδων στα εργοστάσια παραγωγής όλων των εταιρειών εμβολίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την «ισχύ» του ακυτταρικού αντιγόνου κοκκύτη.
Δεν αναμένονται ελλείψεις άλλων εμβολίων της Εταιρείας μας στο άμεσο  ή απώτερο μέλλον, με τη επιφύλαξη ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας στην παραγωγή των εμβολίων, δε μπορούν να γίνουν
απόλυτα ασφαλείς προβλέψεις για το απώτερο μέλλον.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Γ Τρίμης
George TRIMIS
Medical Director, Pediatrician
Vianex/Sanofi Pasteur MSD
Tatoiou Str.,
18th Km Athens-Lamia
146 71 N. Erythrea- Greece
Tel :+30 2108009350
Mob :+30 6979004050
TrimisG@vianex.gr


 --------------------------------------------------------------------------

  
Προς ΔΣ της Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ,
Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων της GSK και δεδομένης της προσπάθειας της εταιρείας μας να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των Ελλήνων παιδιάτρων, σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μία επισταμένη ανάλυση και διερεύνηση, έτσι ώστε σας δοθεί η πιο επίκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
 ·  Υπάρχει έλλειψη του εμβολίου Infanrix Tetra η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους
·  Υπάρχει έλλειψη από την προηγούμενη εβδομάδα του εμβολίου Infanrix IPV-Hib, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους
·  Το εμβόλιο Havrix είναι σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα επανέλθει από τις αρχές Σεπτεμβρίου (σημ: η μορφή του εμβολίου θα είναι φιαλίδιο 1 δόσης και όχι προ-γεμισμένη σύριγγα, διότι η ποσότητα θα προέλθει από έκτακτη εισαγωγή)
·   Το εμβόλιο Priorix Tetra είναι σε έλλειψη, αλλά η διαθεσιμότητα του θα επανέλθει αό τα μέσα Σεπτεμβρίου
Οι παραπάνω ελλείψεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στους παρακάτω παράγοντες:
·     Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η αυξημένη πρόσβαση του πληθυσμού αυτού στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχει οδηγήσει σε ζήτηση εμβολίων που ξεπερνά κατά πολύ την ικανότητα παραγωγής των αντίστοιχων ποσοτήτων από τις εταιρίες
·     Ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή και αξιολόγηση της ποιότητας κάθε νέας παρτίδας εμβολίων, αγγίζει τους 29 μήνες, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει την άμεση παραγωγή επιπλέον ποσοτήτων σε περιόδους επιδημιών και αυξημένης ζήτησης εμβολίων (π.χ. παγκόσμιες επιδημίες κοκκύτη)

Συγκεκριμένα, για τα εμβόλια με αντιγόνα έναντι του κοκκύτη, οι κυριότεροι λόγοι για τα προβλήματα στη διάθεση είναι οι εξής:

·     Όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως εντάσσουν τον εμβολιασμό έναντι κοκκύτη στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών τους (>20 νέα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού για κοκκύτη παγκοσμίως από το 2012)
·     Η εμβολιαστική κάλυψη του σχετικού εμβολιασμού αυξάνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο
.    Οι εταιρίες παραγωγής αντιγόνου του κοκκύτη αντιμετωπίζουν από το 2013 μειωμένη απόδοση στην παραγωγική διαδικασία της μη-διαμοιρασμένης κόνεως
 ]
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με τη διάθεση των εμβολίων μας, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί και στον ΕΟΦ, ως κατεξοχήν αρμοδίου για τη διαχείριση των θεμάτων διάθεσης φαρμάκων και εμβολίων στην αγορά.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Sofia Efklidou, PhD
Scientific Advisor (Vaccines)
Medical Admin
Europe

GSK
266 Kifissias Avenue, Athens, Chalandri, 15232, Greece
Mobile  +306957830455
Tel       +302106882231Δεν υπάρχουν σχόλια: