Σεπτεμβρίου 10, 2019

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Συνεχείς οι αναφορές για τον κίνδυνο από το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τους θανάτους που αποδίδονται σ' αυτό. Οι αμφισβητήσεις για την θεωρούμενη "αθωότητα" είχαν αρχίσει παλαιότερα. Μάλιστα στο ιστολόγιο είχαμε επισημάνει από χρόνια (δυο αναρτήσεις, το 2014 και το 2015) τα προβλήματα με βάση τις τότε βιβλιογραφικές πληροφορίες.

Επικίνδυνη η νικοτίνη, σαφώς. Όμως και η εισαγωγή τόσων χημικών στα πνευμόνια μας; Πόσο αθώα μπορεί να είναι;

Το ίδιο δεν έγινε και με τις γλυκαντικές ουσίες; Να αποφύγουμε τις θερμίδες, να αποφύγουμε τον διαβήτη, να μπορούν οι διαβητικοί να γεύονται κάτι γλυκό. Το αποτέλεσμα ήταν να θεωρούνται οι γλυκαντικές αυτές ουσίες πιο επικίνδυνες και από τη ζάχαρη. Για πλείστα όσα.

Χρειάζεται μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε όσα απλόχερα μας προσφέρει η βιομηχανία. Τα φυσικά προϊόντα πάντα είναι καλύτερα, αρκεί η χρήση τους να είναι λελογισμένη. Τόσο όσο που λέμε.


Δεν υπάρχουν σχόλια: