Σεπτεμβρίου 12, 2019

ΟΣΤΡΑΚΙΑ

Η μεγαλύτερη επιδημία οστρακιάς στην Αγγλία από την εποχή του 1960, φαίνεται πως οφείλεται σ'  ένα ιδιαίτερα τοξικό στέλεχος του στρεπτοκόκκου Α, το Μ1Τ1.

Lancet Infect Dis 10-9-2019Δεν υπάρχουν σχόλια: