Νοεμβρίου 24, 2021

MAΚΡΑ COVID-19 ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Πολλά άτομα που νόσησαν από Covid-19, παρουσίασαν στη συνέχεια "μακρά covid", ιδίως με συμπτώματα και ευρήματα από το αναπνευστικό. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι σε μεγάλο ποσοστό τα ευρήματα από το αναπνευστικό δεν οφείλονται στην covid-19, αλλά σε προϋπάρχουσες αλλοιώσεις από τον πνεύμονα.

 eClinicalMedicine, doi:10.1016 /j.eclinm . 2021.101209Δεν υπάρχουν σχόλια: