Νοεμβρίου 23, 2021

MIS-C KAI EMBOΛIO ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

  • Τα δεδομένα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της Covid-19 σε άτομα με ιστορικό MIS-C, είναι περιορισμένα προς το παρόν
  • Άτομα που νόσησαν από MIS-C μπορούν να εμβολιαστούν, αλλά εφόσον παρέλθουν 90 τουλάχιστον ημέρες από τη νόσηση. 

                                                                                                                                www.aap.org / 2021 Δεν υπάρχουν σχόλια: