Ιουνίου 26, 2022

AΛΓΟΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι θεραπεύοντας τον πόνο με αντιφλεγμονώδη, αυτό μπορεί να φέρνει μια πρόσκαιρη ανακούφιση αλλά προκαλεί περισσότερο πόνο σε μακροχρόνια βάση. Και τούτο διότι η διαδικασία της φλεγμονής που είναι σημαντικό στοιχείο της ανάρρωσης από κάποια βλάβη, προφυλάσσει από το να καταστεί ο πόνος χρόνιος. Εμείς αναστέλλοντας αυτή τη διεργαpσία, αναστέλλουμε την προσπάθεια της φύσης. 

Τα ευρήματα αυτά είναι ουσιαστικά αντίθετα από ότι γνωρίζαμε και λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η φλεγμονή συμβαίνει για κάποιον λόγο και ότι οι γιατροί θα πρέπει να ξανασκεφτούν πως αντιμετωπίζουν τον πόνo.

Δεν υπάρχουν σχόλια: