Ιουνίου 18, 2007

ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά άτομα αντιδρούν με ισχυρό τίτλο αντισωμάτων στο εμβόλιο της ανεμευλογιάς, ενώ άλλα όχι. Φαίνεται ότι αυτό οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, όπως προκύπτει από μια πρόσφατη εργασία (Pediatr Infect Dis J 2007;26:300-305). Ο μετεμβολιαστικός έλεγχος (στην 6η εβδομάδα) αδελφών σε σχέση με μη αδέλφια έδειξε ότι στα αδέλφια οι τίτλοι ήταν παρόμοιοι σχεδόν, ενώ σε μη συγγενικά άτομα διέφεραν. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η κληρονομικότητα της αντισωματικής απάντησης ήταν 45%. Αν και το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από ότι στο εμβόλιο της ιλαράς (88.5%), ταιριάζει με τα ποσοστά του εμβολίου της ερυθράς (45.7%) και της διφθερίτιδας (49%). Περαιτέρω μελέτες ίσως οδηγήσουν σε καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται στην ανοσολογική απάντηση προς το εμβόλιο της ανεμευλογιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: