Ιουνίου 29, 2007

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ

Ο πόνος κατά τον εμβολιασμό ενός παιδιού είναι υπαρκτό πρόβλημα και μπορεί να προκαλέσει άγχος στους γονείς και διαταραχή στη συμπεριφορά των παιδιών. Ο γιατρός οφείλει να βοηθήσει ώστε να απαλυνθεί η όλη διαδικασία.

Πριν την ένεση προετοιμάζεται το παιδί (αναλόγως ηλικίας) κατάλληλα: ομιλία, επεξήγηση, παραμύθι, βαθιές αναπνοές. Κατά τη διάρκεια της ένεσης ένα αστείο του γονιού μπορεί να αποφορτίσει την κατάσταση.

Σε βρέφη κάτω των 6 μηνών χορηγείται σακχαρούχο διάλυμα κατά τη διάρκεια της ένεσης. Η μέθοδος είναι ανέξοδη και βοηθά πολύ.

Η χρήση τοπικών αναισθητικών δεν ενδείκνυται διότι απαιτεί χρόνο και έχει κόστος οικονομικό.

Μετά τον εμβολιασμό, η πίεση στο σημείο της ένεσης βρέθηκε ότι μειώνει αισθητά τον πόνο.

Σε περίπτωση που απαιτούνται 2 εμβόλια συγχρόνως καλύτερα είναι να γίνονται την ίδια στιγμή εφόσον υπάρχει δυνατότητα προσωπικού στο ιατρείο, παρά να ακολουθεί το ένα το άλλο.

Οι εμβολιασμοί γίνονται στον μηρό (προσθιοπλάγια επιφάνεια) μέχρι την ηλικία των 18 μηνών και στον δελτοειδή μετά την ηλικία των 36 μηνών. Στις ηλικίες 18-36 μηνών η επιλογή γίνεται κατά περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: