Ιουνίου 25, 2007

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Aσθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία έχουν 30-600 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές λοιμώξεις από ότι ο γενικός πληθυσμός. Το πνευμονιοκοκκικό λοιπόν εμβόλιο λογικά θα πρέπει να έχει ευεργετική επίπτωση στους ασθενείς αυτούς. Πράγματι, σε μελέτη 2026 ασθενών με δρεπανοκυτταρική αναιμία διαπιστώθηκε ότι η χρήση του επταδύναμου εμβολίου οδήγησε σε μείωση των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων κατά 93.4% (περίοδος τετραετίας) σε παιδιά μικρότερα των 5 χρόνων. Αναλυτικότερα, η συχνότητα των λοιμώξεων μειώθηκε από 2044 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού σε 134/100.000 (p<0.01). Σε παιδιά μικρότερα των 2 χρόνων η μείωση ήταν 90.8%. Από 3.630 σε 335 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού.

Clin Infect Dis. 2007;44:1428-1433.

Δεν υπάρχουν σχόλια: