Μαρτίου 05, 2009

ΜΑΣΤΟΕΙΔΙΤΙΔΑ

Σε μεγάλη έρευνα στη Μ. Βρεττανία (Pediatrics. 2009;123:424-430) διαπιστώθηκε ότι
η θεραπεία της μέσης ωτίτιδας δεν φαίνεται να αποτελεί ικανοποιητικό μέτρο για πρόληψη της μαστοειδίτιδας. Σε παιδιά με μαστοειδίτιδα μόνο στο 35.7% είχε προηγηθεί ωτίτιδα. Εξάλλου για να προλάβει κανείς 1 επεισόδιο μαστοειδίτιδας θα πρέπει να θεραπεύσει 4831 ωτίτιδες. Αν ασθενείς με μέση ωτίτιδα σε όλη τη Μ. Βρεττανία δεν λάβουν αντιβίωση, τότε θα υπάρξουν 255 περιπτώσεις μαστοειδίτιδας επιπλέον, αλλά θα έχουν γραφεί 738775 λιγότερες συνταγές αντιβιοτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: