Μαρτίου 26, 2009

TIGECYCLINE - ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ

H tigecycline, ένα πολύ καλό καινούργιο αντιβιοτικό, είναι το πρώτο glycylcycline αντιβιοτικό που χορηγείται IV.

Κύριες ενδείξεις:
1) σοβαρές λοιμώξεις δέρματος από Escherichia coli, Enterococcus faecalis (vancomycin-susceptible), Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible και -resistant), Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus group (και S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus), Streptococcus pyogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis.
2) σοβαρές επιπεπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, από Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis (vancomycin-susceptible), Staphylococcus aureus (methicillin-susceptible και -resistant), Streptococcus anginosus group (και S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus), Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides uniformis, Bacteroides vulgatus, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus micros
Πρόσφατα έλαβε και νέα ένδειξη:
3) Μικροβιακή πνευμονία της κοινότητας από ευαίσθητα στο φάρμακο μικρόβια: Streptococcus pneumoniae (penicillin-susceptible), Haemophilus influenzae (beta-lactamase negative), Legionella pneumophila.

Όλα αυτά βέβαια σε ενήλικες.

Η in vitro δραστικότητα του αντιβιοτικού είναι ευρεία: gram (+), gram (-), anaerobes, methicillin-resistant και susceptible Staphylococcus aureus (MRSA and MSSA), vancomycin-resistant enterococci (VRE). Με τη νέα ένδειξη το φάσμα περιλαμβάνει και Haemophilus influenzae (ampicillin-resistant) και Haemophilus parainfluenzae.

Η tigecycline, δεν επηρεάζεται από τις ESBLs.

FIRSTWORD / 25-03-09

Δεν υπάρχουν σχόλια: