Δεκεμβρίου 29, 2010

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

1. Η ταχύπνοια είναι το πιο ευαίσθητο σημείο πνευμονίας.
2. Το κοιλιακό άλγος είναι σύνηθες εύρημα σε παιδιά με πνευμονία βάσεως.
3. Η μυκοπλασματική πνευμονία τυπικά είναι πολυεστιακή, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και ως ετερόπλευρη λοβώδης πύκνωση (<10%).
4. Η έγκαιρη παροχέτευση τυχόν πλευριτικού υγρού ή εμπυήματος βραχύνει κατά πολύ τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: