Δεκεμβρίου 22, 2010

L. monocytogenes

Πολλές υποκείμενες καταστάσεις, όπως κακοήθειες, διαβήτης, αλκοολισμός, έχουν υψηλό κίνδυνο για λοιμώξεις από λιστέρια.

Καλό είναι να το λαμβάνουν αυτό υπόψη όσοι θεραπεύουν τέτοια νοσήματα.


Emerg Infect Dis. 2010; doi: 10.3201/eid1701.101174.

Δεν υπάρχουν σχόλια: