Δεκεμβρίου 30, 2010

HPV

1. Για να επιτευχθεί ο στόχος του εμβολιασμού που είναι η ελάττωση της νοσηρότητας και θνητότητας από τον HPV, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεχής προτεραιότητα για τον εμβολιασμό.

2. Τουλάχιστον το 80% των κοριτσιών πρέπει να εμβολιασθεί για να υπάρξει σημαντική μείωση κακοηθειών στις ηλικίες 28-30 χρόνων.

3. Μείωση των CIN3 κατά 56% με τον εμβολιασμό και τη διασταυρούμενη προοτασία.

Εssential in Pediatrics 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: